logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Haagse Kansrijke Start

Welke ondersteuningsbehoeften hebben aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen met betrekking tot het ouderschap?

Achtergrond

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. “Meer kinderen een kansrijke start” is het hoofddoel van het landelijke actieprogramma Kansrijke Start, dat zich richt op de eerste 1000 dagen van een kind vanaf het moment van verwekking. Door middel van betere samenwerking tussen het medische en het sociale domein zorgt men ervoor dat kwetsbare ouders sneller in beeld komen en tijdig de juiste ondersteuning ontvangen. Om ouders te ondersteunen in het ouderschap is het belangrijk dat er een breed en passend hulpaanbod is. De gemeente Den Haag wilt in het kader van Kansrijke Start graag inzicht verkrijgen in hoe het huidige aanbod aansluit bij de behoeften van ouders.

Doel

Dit onderzoek had als doel in kaart te brengen welke ondersteuningsbehoeften aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen (tot 2 jaar) hebben met betrekking tot het ouderschap.

Methoden

Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van interviews met ouders die met een kind tot twee jaar bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) komen. Studenten interviewden ouders en vroegen hen onder andere welke ondersteuning zij behoeven, welke informatie omtrent ouderschap zij nodig hebben en welke cursussen en trainingen ze als steunend hebben ervaren.  

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Den Haag en het Centrum Jeugd & Gezin.

Opbrengsten

Uit interviews met achttien moeders kwam naar voren dat zij vooral op zoek zijn naar informatie, voorlichting en ondersteuning op het gebied van slaap, algemene ontwikkeling, (borst)voeding en het stellen van grenzen. In eerste instantie gaan moeders zelf op zoek naar informatie op internet of in hun eigen netwerk. Pas als deze informatie onvoldoende is, of als moeders behoefte hebben aan bevestiging door een professional, worden vragen voorgelegd aan het CJG. De moeders in dit onderzoek hebben vooral gebruik gemaakt van het aanbod rondom zwangerschap en geboorte bij het CJG. Andere ouderschapsondersteuning, bijvoorbeeld rondom opvoeding, is minder bekend en gebruikt.

Over het algemeen waren deze moeders tevreden met het aanbod van het CJG. Moeders vinden het belangrijk dat er gewerkt wordt met eenduidige richtlijnen, die indien gewenst aangepast worden aan de specifieke behoeften van moeder en kind. Als tip geven de moeders aan dat het aanbod proactief onder de aandacht gebracht mag worden en laagdrempeliger beschikbaar mag zijn voor werkende ouders.

Huidige stand van zaken

Het onderzoek is afgerond. Het onderzoeksrapport kunt u hier lezen of rechtsboven downloaden. Daarin is een overzicht opgenomen van alle aanbevelingen die uit dit onderzoek voortkomen. Daarnaast kunt u hier meer lezen over de stappen die de gemeente gezet heeft met behulp van dit en ander onderzoek naar de Haagse Kansrijke Start.

Looptijd

2020 – 2021.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Steenbakkers: A.T.Steenbakkers@hhs.nl