logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Innovatieve stappen in gezinsbescherming

In de proeftuin, gestart in mei 2023, in het kader van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming worden veranderingen doorgevoerd om de ondersteuning aan kwetsbare kinderen en volwassenen te verbeteren. Lokale teams van gemeenten spelen een centrale rol, gesteund door regionale veiligheidsteams, met als doel snelle en passende hulp te bieden. 

Doelgericht onderzoek 

Binnen deze proeftuin volgen onze onderzoekers Cora Bartelink en Erica Joosse met participatief actieonderzoek het verloop en de opbrengsten. Hun focus ligt op het begrijpen van hoe deelnemers aan de proeftuin vernieuwing en vereenvoudiging van de (jeugd)beschermingsketen bereiken. 

Impact op gezinnen en professionals 

De vernieuwde aanpak richt zich op het verkorten van de beschermingsketen en het vergroten van de effectiviteit door integrale samenwerking en brede analyses. Het doel is niet alleen om gezinnen beter te ondersteunen, maar ook om het werkplezier van professionals te vergroten en de werkdruk te verminderen. 

Reflectie en samenwerking 

De proeftuin, geleid door 17 bevlogen netwerkcollega's, zoekt naar nieuwe wegen om de beschermingsketen te veranderen. De flexibele aanpak bevordert reflectie en samenwerking, met de gezinnen als gelijkwaardige partners in dit dynamische proces. 

Toekomstige stappen 

Met 15 deelnemende gezinnen en een verwachte groei naar 30 tot 40, belooft de proeftuin echte contacten te bieden, waar gezinnen zich gehoord, gezien, gesteund en geholpen voelen.  

Meer over ons onderzoek: Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming

Meer over de huidige stand van zaken van de proeftuin vind je in dit bericht op jeugdhulphaaglanden.nl

Meer over Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, gezamenlijk programma van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Justitie en Veiligheid en de Vereniging Nederlands Gemeenten: vind je hier.