logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Integrale samenwerking rondom prenatale huisbezoeken

Welke veranderingen in de integrale samenwerking rondom prenatale huisbezoeken leiden tot een verbetering van hulp aan kwetsbare ouders?

Achtergrond

De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn cruciaal voor een goede start. Niet alle kinderen hebben een goede start, omdat hun ouders zich in een kwetsbare situatie bevinden. Kwetsbare (aanstaande) ouders ervaren knelpunten in zorg en ondersteuning tijdens en na de zwangerschap (pre- en postnatale zorg). Een voorbeeld hiervan zijn de prenatale huisbezoeken: vanuit verschillende organisaties worden er huisbezoeken tijdens de zwangerschap afgelegd, met verschillende doelen en vanuit verschillende deskundigheid.

Doel

Met dit actie-onderzoek willen we de integrale samenwerking tussen het medische en sociale domein rondom de prenatale huisbezoeken stapsgewijs verstevigen en optimaliseren. Daarnaast willen we meer inzicht krijgen op de werkzame strategieën, bevorderende en belemmerende factoren, en het perspectief van professionals en kwetsbare gezinnen op deze prenatale huisbezoeken. Vervolgens maken we de leerpunten en benodigde vaardigheden beschikbaar voor opleidingen en organisaties binnen en buiten de regio.

Methoden

Binnen dit actie-onderzoek lopen onderzoekers mee in de praktijk, en professionals mee in het onderzoek, het onderzoek is op die manier onderdeel van de praktijk die het tracht te veranderen. Voor het onderzoek wordt een leer- en ontwikkelteam (LOT) samengesteld met deelnemers vanuit de geboortezorg, het sociale domein en kwetsbare ouders. Dit LOT komt regelmatig bijeen, waarbij elke keer een leer- en verandercyclus doorlopen wordt. Naast het LOT  wordt gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, interviews en focusgroepen met ouders en professionals, casereviews, vragenlijsten bij ouders en professionals en observaties tijdens prenatale huisbezoeken om het LOT van input en informatie te voorzien, en de gekozen verbeteracties te evalueren en verder af te stemmen.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Delft, de Reinier de Graaf Groep, het Verloskundig samenwerkingsverband Reinier, de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West en Kraamzorg de Eilanden.

Dit onderzoek wordt mede gefinancierd door ZonMw, programma Innovatie Zorg.

Opbrengsten

De uitkomsten van dit onderzoek worden in 2024 verwacht.

Huidige stand van zaken

De subsidieaanvraag voor dit onderzoek is begin december 2021 door ZonMw gehonoreerd. Eind december is een start gemaakt met (de voorbereiding van) het onderzoek. Inmiddels is er een uitgebreid literatuuronderzoek naar prenatale huisbezoeken en integrale samenwerking uitgevoerd. Ook hebben we met professionals in een focusgroep over dit thema gesproken. Zowel het literatuuronderzoek en de focusgroep vormden een belangrijke bron van informatie tijdens de eerste LOT-bijeenkomst begin mei. De komende periode gaan we binnen deze LOT-bijeenkomsten verder met elkaar in gesprek om een leer- en verandercyclus in gang te zetten.

Looptijd

Eind 2021 – eind 2023.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne Rutz: s.i.rutz@hhs.nl.