logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Ketenbreed leren

Welke factoren maken dat een jeugdige in jeugdhulp met verblijf terecht komt en ambulante hulpverlening belemmerd wordt? 

Achtergrond

Het ‘zo thuis mogelijk opgroeien’ van jeugdigen is een van de lijnen waarop landelijk wordt inzet. In dit onderzoek staat leren van hulpverleningstrajecten waarin jeugdigen specialistische intensieve jeugdhulp ontvangen centraal. Het gaat om jeugdigen met complexe problematiek die verblijven in instellingen zoals Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI), instellingen voor Jeugdhulp Plus, Orthopedagogische Behandelcentra (OBC) of instellingen voor specialistische JGGZ.  Met de inzichten uit dit onderzoek willen we in de toekomst tijdig effectieve jeugdhulp kunnen inzetten en daarmee de toename van ernstige problematiek en de inzet van specialistische jeugdhulp voorkomen. Hierdoor kunnen meer jeugdigen thuis opgroeien.

Doel

Het doel van ketenbreed leren is om inzicht te krijgen in factoren die maken dat een jeugdige in jeugdhulp met verblijf terecht komt en factoren die ambulante hulpverlening belemmeren, zodat eerder de juiste hulp ingezet kan worden. 

Methoden

In dit onderzoek worden systematisch hulpverleningstrajecten geanalyseerd door middel van 75 casusreviews. De bedoeling is om hiervan te leren en niet zozeer om deze te beoordelen. We kijken daarbij welke factoren bijdragen aan tijdig ingezette en effectieve jeugdhulp en wat barrières zijn die de inzet van tijdige en effectieve jeugdhulp belemmeren.  

Samenwerkingspartners

Accare heeft dit project opgezet en werkt daarin samen met De Bascule, Curium-LUMC en Horizon. Wij zijn gevraagd om samen te werken met Curium-LUMC voor de casusreviews in de regio Haaglanden.

Opbrengsten

In de factsheet rechtsboven vindt u een beschrijving van de resultaten van het casusonderzoek in de regio Zuid-Holland Noord, waar de regio Haaglanden onderdeel van is. In het najaar van 2022 verschijnt een uitgebreide landelijke rapportage.

Huidige stand van zaken

Het onderzoek is volledig afgerond. De landelijke rapportage is in november 2022 naar buiten gebracht. 

Looptijd

2019 – 2022. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Gilsing: r.j.h.gilsing@hhs.nl