logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Lesbrief Brugfunctionaris en gezinsconsulent

Ben je op zoek naar een effectieve manier om je studenten te informeren over een nieuwe vorm van preventieve jeugdhulp voor ouders op school en in de wijk? Een nieuwe lesbrief is beschikbaar om daarbij te helpen! 

De Lesbrief Brugfunctionaris en Gezinsconsulent is ontworpen voor docenten van de hbo-opleidingen Pedagogiek, Social Work en Pabo. Deze lesbrief biedt inzichten en informatie om studenten te begeleiden bij het begrijpen hoe preventieve jeugdhulp op school en in de wijk eruit kan zien. Daarbij staat het belang van samenwerking tussen organisaties en de rol van brugfunctionarissen en gezinsconsulenten centraal. 

Waarom is deze lesbrief relevant?  

Onderzoek van het Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie laat zien hoe belangrijk het is om preventieve jeugdhulp op scholen en in wijken te verbinden, om af te stemmen op de behoeften aan ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. De bevindingen van dit onderzoek bieden waardevolle inzichten voor aankomende professionals, waardoor ze actief kunnen bijdragen aan het bevorderen van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. 

 "Vaak denken we dat we dezelfde taal spreken en dat we elkaar dus verstaan. Dat blijkt vaak een onterechte aanname. Door tijd te nemen en te luisteren kan er een gemeenschappelijke taal gevonden. Zo’n taal is belangrijk om elkaar te zien en constructief samen te werken."  

-  docent Social Work 

Om de lesbrief (en bijbehorende materialen) te downloaden, kijk hier.

Voor meer informatie over het onderzoek: Gezinsconsulenten als verbinders tussen gezin, wijk en (voor)school