logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Nieuw onderzoek gestart naar effectiviteit Haags jeugdhulpstelsel

Sinds 1 januari 2024 werkt de gemeente Den Haag samen met twee consortia, Kracht en rondomJou, in een ambitieuze poging om de jeugdhulp betaalbaarder, toegankelijker en van hogere kwaliteit te maken. Samen met gerenommeerde partners zoals het Verwey-Jonker Instituut en Ecorys richten wij ons de komende jaren op het monitoren en evalueren van het recent geïmplementeerde jeugdhulpstelsel.  

Het onderzoek richt zich op het beantwoorden van vragen over de effectiviteit van het nieuwe stelsel, met als hoofddoelen het beheersen van kosten, het verbeteren van toegang en het verhogen van de kwaliteit van jeugdhulp. 

Lees meer over het doel, de methoden en de verwachte opbrengsten van dit belangrijke onderzoek op onze projectpagina