logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Rapport Buurthuis ‘Ons Pandje’: Maatschappelijk welzijn voor jongeren

Jongerenwerk speelt in Den Haag een belangrijke rol in het vergroten van kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor jongeren. In buurthuis ‘Ons Pandje’ van Stichting MEION worden jongeren gestimuleerd zicht te richten op school en een goede toekomst. In opdracht van Stichting MEION zijn studenten van De Haagse Hogeschool met jongeren in gesprek gegaan over wat zij leren bij het buurthuis. De vraag die centraal stond: In welke mate draagt het aanbod van het buurthuis van Stichting MEION bij aan het vergroten van de competentiebeleving van jongeren? 

Uit het onderzoek bleek dat de negentien deelnemende jongens vooral positief zijn over het buurthuis. Het draagt bij aan hun sociale vaardigheden, zelfstandigheid en goede toekomst. Daarnaast beschouwen ze ‘Ons Pandje’ als een fijne plek om hun vrije tijd door te brengen. Daarbij zijn de jongerenwerkers de spin in het web. Zij spreken jongens aan, geven advies en jongens kunnen bij hen terecht met vragen of problemen. Daarnaast zijn het contact met de wijkagent, huiswerkbegeleiding, onderlinge contacten en de workshops belangrijk voor de jongens.  

“Als ik gewoon een onvoldoende sta voor een vak, dan probeer ik gewoon te komen <naar huiswerkbegeleiding> en te kijken van, kunnen ze mij helpen.” 

Hoewel de bijdrage van het buurthuis aan de competentiebeleving van jongeren groot is, kan deze verder versterkt worden door meer aandacht te besteden aan relaties en intimiteit, sociale veiligheid in het buurthuis en ondersteuning bij het meerderjarig worden. Dankzij de betrokkenheid van de jongeren in het buurthuis en de sleutelrol van de jongerenwerkers, verwachten wij dat het buurthuis van stichting MEION deze punten goed kan oppakken.  

Voor het onderzoek en het rapport ga je naar de onderzoekspagina