logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Tussentijdse bevindingen diversiteitsensitieve jeugdhulp

In samenwerking met het kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS, Verwey-Jonker) is het onderzoek Diversiteitsensitieve jeugdhulp opgezet. In dit onderzoek wordt inzicht verkregen in concrete mogelijkheden om de toegankelijkheid te verbeteren en maatwerk te realiseren voor jeugdigen en gezinnen met een niet westerse migratie achtergrond met opvoed- en opgroeiproblemen.

De twee leernetwerken Toegankelijkheid en Maatwerk zijn nu vier keer bijeengekomen voor uitwisseling van kennis en best practices uit de praktijk om tot concrete verbetermogelijkheden te komen (die in het voorjaar van 2021 worden uitgevoerd). Er staan nog twee bijeenkomsten gepland in maart en mei 2021. Wegens het grote enthousiasme onder de deelnemers en de rijke gesprekken, is er al een korte tussentijdse rapportage geschreven. Deze kunt u hier lezen.