logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Inzichten in wensen en behoeften ouders van jonge kinderen in de Schilderswijk

Ouders met jonge kinderen zien graag een breder activiteitenaanbod voor moeders, met een focus op aanbod voor moeders van 0-2 jarigen. Dat aanbod zou gericht moeten zijn op ontmoeting, ontwikkeling van de kinderen en samenspelen.

Dit blijkt uit recent onderzoek dat op aanvraag van en in samenwerking met Buurthuis de Mussen is uitgevoerd door het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van de Haagse Hogeschool. Het doel was om de wensen en behoeften van ouders met jonge kinderen (vanaf de zwangerschap tot het jongste kind 4 jaar wordt) in kaart te brengen, om een passend aanbod in de wijk te realiseren.   

Zowel professionals als moeders benadrukken het gebrek aan overzicht en toegankelijke informatie over beschikbare voorzieningen en diensten in de wijk, wat resulteert in een tekort aan laagdrempelige ondersteuning. Belangrijke wensen en suggesties die naar voren komen, omvatten de behoefte aan contact en uitwisseling tussen moeders, laagdrempelige ondersteuning bij opvoedingsvragen, een meertalig ondersteuningsaanbod en praktische hulp zoals oppas en opvang.

Buurthuis de Mussen is direct aan de slag gegaan met de onderzoeksresultaten om zodoende een passend aanbod te realiseren dat aansluit op de wensen en behoeften van gezinnen met jonge kinderen in de Schilderswijk. 

We willen graag de 51 moeders bedanken, die op 8 mei hebben deelgenomen aan het Wereldcafé. Ook dank aan de veertien professionals van verschillende organisaties die de enquête hebben ingevuld. Daarnaast willen we de ouders en professionals bedanken die op 22 juni aanwezig waren bij de bijeenkomst waar de resultaten van het Wereldcafé en de enquête werden gepresenteerd en gezamenlijk besproken. Het was inspirerend om ouders en professionals rond de tafel te hebben en op deze manier gezamenlijk tot praktische oplossingen te komen.