logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Onderzoek Prenataal huisbezoek

Niet alle pasgeborenen hebben een goede start, bijvoorbeeld omdat hun ouders in een moeilijke situatie zitten. Ook in Delft wonen relatief veel (aanstaande) ouders die problemen ervaren. Dit was de aanleiding om een onderzoek te starten in samenwerking met de gemeente Delft, de Reinier de Graaf Groep, het Verloskundig samenwerkingsverband Reinier, de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland west, Delvi Verloskundig Centrum, Delft Support en Kraamzorg de Eilanden. Ons onderzoek wordt mede gefinancierd door ZonMw, programma Innovatie Zorg. 

Het onderzoek is een actieonderzoek wat betekent dat we met elkaar nieuwe werkwijzen uitproberen en meteen ook kijken hoe ze uitwerken in de praktijk. We richten ons hierbij specifiek op prenatale huisbezoeken.  

In dit onderzoek leren we wat goed gaat en wat beter kan in de prenatale zorg. De resultaten hebben we geordend op basis van de volgende hoofdlijnen:   

 • Voor wie? 
  Hulp die aansluit bij wat (aanstaande) ouders willen 
 • Door wie? 
  Samenhang en samenwerking tussen zorg- en hulpverleners in de geboortezorg
 • Hoe? 
  Het prenataal huisbezoek in de praktijk 
 • Wat? 
  Ons onderzoeksproces 

Prenataal huisbezoek - Voor wie

Hier vind je de resultaten over wat (aanstaande) ouders belangrijk vinden als het gaat om hulp tijdens de zwangerschap. 

Prenataal huisbezoek - Door wie

Hier vind je de resultaten over hoe het medisch en sociaal domein met elkaar samenwerken aan goede zorg tijdens de zwangerschap.

Prenataal huisbezoek - Hoe

Hier vind je de resultaten over hoe het prenataal huisbezoek vorm krijgt in de praktijk en welke dilemma’s daarbij komen kijken. 

Prenataal huisbezoek - Wat

Hier vind je hoe het onderzoek tot stand is gekomen.