logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Terugblik symposium Rondom het Kind

Op woensdag 8 november vond het symposium Rondom het Kind: over de samenwerking tussen ouders, primair onderwijs en jeugdhulp. Wij kijken terug op een geslaagde middag vol uitwisseling en discussie.

Onderzoeksresultaten gepresenteerd

De middag werd geopend met de presentatie van de resultaten van het onderzoek Rondom het Kind. Hieruit bleek overduidelijk dat samenwerking van essentieel belang is wanneer onderwijs en jeugdhulp betrokken zijn bij de ontwikkeling van een kind. Verscheidene factoren spelen hierbij een rol, waaronder een gezamenlijk besef van verantwoordelijkheid, het openlijk streven naar gemeenschappelijke doelen, heldere rollen en taken, goede onderlinge relaties, regelmatig overleg, en doeltreffende procedures en afspraken.

Passende ondersteuning?

Daarnaast viel op dat niet alle kinderen en gezinnen passende ondersteuning kregen. Randvoorwaarden in gezinnen, zoals huisvesting en armoede, konden niet altijd verbeterd worden, en veel ouders kregen opvoedondersteuning zonder daarom te hebben gevraagd. Tenslotte herkenden bestuurders en beleidsmakers bestaande knelpunten, maar was het lastig om deze aan te pakken. De sheets van deze presentatie zijn aan de rechterkant te downloaden.

Daarna gingen Peter de Vries en Rob Gilsing in gesprek met Alaoui Alaoui en het publiek over de bevindingen. Zo werd er vanuit het publiek opgeroepen om vanuit onderwijs en jeugdhulp de problemen rondom bestaanszekerheid nog meer te agenderen. Rob vulde aan dat er veel lef nodig is om de schotten tussen onderwijs en jeugdhulp te slechten. En Peter gaf het publiek mee dat het niet gaat om betrokkenheid van ouders, maar om betrokkenheid op ouders. 

Workshops

Na een koffie en thee pauze zijn de gesprekken voortgezet in drie workshops. Onder leiding van Henno Theisens boog de workshop "Samenwerken: een uitdaging voor beleidsmakers en bestuurders" zich verder over waarom het voor bestuurders en beleidsmakers beperkt blijft om samenwerking te faciliteren en welke aanvullende stappen zij kunnen ondernemen. 

Tina van Wouw leidde in haar workshop de aanwezigen door het multidisciplinaire samenwerkingsspel, waarin zij konden ervaren hoe diverse perspectieven samenkomen tijdens overleg. Tot slot richtte de workshop "Samenwerken met ouders in de driehoek ouders-onderwijs-jeugdhulp" zich op de invloedssferen die professionals hebben. Uiteraard werd er tijdens de afsluitende borrel nog volop nagepraat. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.