logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Reflectie - 3 jaar lectoraat Jeugdhulp in Transformatie

Blog van Cathelijne Mieloo, senior onderzoeker bij het lectoraat Jeugdhulp in Transfornatie van de Haagse Hogeschool, 28 februari 2022.

Reflectie is een belangrijk onderdeel van het werk van de jeugdhulpprofessional. Niet alleen omdat een aantal uur reflectie per jaar verplicht is voor hun SKJ-registratie. Maar ook om eens pas op de plaats te maken en te kijken naar het eigen handelen om zo gezinnen beter te kunnen helpen. Dit bleek ook weer uit de Regionale leertafel Ketenbreed Leren die we op 23 februari hebben gehouden.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we met vele partners uit de regio teruggeblikt op de levensverhalen van jongeren in de weinig voorkomende specialistische hulp. Eén van de belangrijke punten, naast meer integraal werken en eerder preventieve hulp inzetten, was reflectie en tijd nemen voor een goede analyse. Deze reflectie ging niet alleen over het handelen zelf, maar ook over reflectie op het levensverhaal van jongeren en gezinnen. Er wordt nu nog te vaak ad hoc gehandeld, zonder goed te kijken naar de achterliggende oorzaak.

Maar waarom heb ik het daar over. Het is nu tijd voor mijn eigen reflectie, omdat ik na ruim drie jaar het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie ga verlaten. Die drie jaar zijn voorbij gevlogen en er is veel gebeurd.

Opstarten en experimenteren

In januari 2019 ben ik bij het lectoraat begonnen. Dit bestond toen nog uit de lector, Rob Gilsing, een senior onderzoek, ondergetekende, en vijf docent-onderzoekers in de kenniskring. Ik stapte gelijk in de rijdende trein van het Cliëntervaringsonderzoek Haaglanden (CEO) met studenten Pedagogiek en Social Work. Een project waarin we echt moesten experimenteren. De uitkomsten waren misschien niet zo verrassend, maar toch is dit een project waar ik met trots op terug kijk. In de afgelopen jaren hebben meer dan 250 studenten bijgedragen aan dit project. Zij hebben op deze manier kennisgemaakt met het doen van onderzoek en het lectoraat. Daarnaast heeft Jong Doet Mee met de uitkomsten een mooi product gemaakt om de alliantie tussen cliënt en professional te versterken.

Verder heeft Rob in dat jaar zijn intreerede gehouden, een bijzondere gebeurtenis, en zijn ook Beter Samenspel, Ketenbreed Leren, het Professionals ervaringsonderzoek en Jeugdhulp in de wijken gestart. Daarom kwam er al snel een tweede onderzoeker bij.

Naast bovenstaande onderzoeken hebben we een project opgezet om de samenwerking tussen ouders, basisonderwijs en jeugdhulp te versterken: Rondom het Kind. In eerste instantie werd ons projectvoorstel afgewezen, maar met dank aan het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden kon dit project in 2020 toch doorgaan. En kwam er een derde onderzoeker bij. Ondanks de start in Coronatijd, is het toch gelukt om 6 scholen te werven. Op deze scholen komen nu verschillende kerngroepen bij elkaar om met elkaar te leren en experimenteren. De gemeente Delft was zo enthousiast over dit onderzoek dat een soortgelijk onderzoek in 2021 ook op het praktijkonderwijs in Delft is gestart.

Doorontwikkelen van de onderzoekslijnen

Waar het eerste jaar vooral bestond uit het opstarten van onderzoek, stonden 2020 en 2021 in het teken van doorontwikkelen. Het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden breidde uit met twee extra partijen en het kenniscentrum GUT’s kreeg steeds meer vorm. Het lectoraat werd steeds vaker gevraagd om bij te dragen aan kennisontwikkeling in de regio. De onderzoeksagenda groeide en er kwamen vier mooie onderzoekslijnen: Interprofessionele Samenwerking, Alliantie Cliënt-Professional, Vakmanschap, en Preventie en normaliseren. Om aan alle vraag te kunnen voldoen, werd het lectoraat met nog twee onderzoekers versterkt.

Inmiddels zijn er al een aantal onderzoeken afgerond en worden nu de vruchten geplukt van de onderzoeken met mooie resultaten. Ik hoop dan ook dat het lectoraat en het Kennisnetwerk nog lang mogen doorgaan met dit belangrijke en relevante werk voor de praktijk en opleidingen.

Belang van reflectie

Nu ik terugkijk, besef ik nog meer dat ik veel leuke en gedreven mensen heb ontmoet in deze drie jaar, wat een leuke collega’s ik achter laat en wat een waardevol en belangrijk werk zij verzetten. Ik ben blij dat ik daaraan heb mogen bijdragen. Achteraf gezien had ik misschien vaker de tijd moeten nemen om terug te kijken. Daarom pleit ik ervoor dat niet alleen jeugdhulpprofessionals meer ruimte krijgen voor reflectie in de brede zin van het woord, maar wil ik graag aan iedereen adviseren om eens wat vaker stil te staan en terug te kijken.

Bedankt voor de mooie tijd!

Cathelijne Mieloo

Reacties:

Barend | 12 maart 2022
Goed afscheidsverhaal.

Geef een reactie